Xe 29 chỗ

  • Cho Thuê Xe 29 Chỗ: Du lịch/Lễ hội/cưới hỏi/thuêCho Thuê Xe 29 Chỗ: Du lịch/Lễ hội/cưới hỏi/thuê
    Du lịch Việt Nam được Nhà nước Việt Nam xem là một ngành kinh tế mũi nhọn vì cho rằng đất nước Việt Nam có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú. Năm 2012, số khách quốc tế đến Việt Nam là 6,8 triệu lượt, khách nội địa đạt 32,5 triệu lượt. Doanh …